Hrubá stavba

Do hrubé stavby počítáme izolace proti vodě či radonu pod nosnými zdmi a příčkami. Vyzdívky nosných zdí a příček včetně překladů s vloženým izolantem, stropy, komíny, věnce, krovy, střešní plášť včetně klempířských prvků. Stavby převážně RD provádíme buď kompletně s dodávkou materiálů nebo pouze montáže. Záleží na dohodě se zákazníkem. Na našem trhu je nespočetné množství zdících materiálů, které jsou technologicky obdobné. Každé větší stavebniny nám nebo Vám rádi zpracují individuální kalkulaci na projektovaný materiál. Naší snahou je společně se zákazníkem domluvit takové provedení stavby, aby odpovídalo jeho představám a zároveň šetřilo finanční náklady.Naši orientační cenu za montáže hrubé stavby si dokážete sami snadno spočítat.Hrubou stavbou je myšleno provedení izolací pod zdmi, vyzdívky nosných zdí a příček, věnce, překlady, stropy, krov, střešní plášť včetně klempířských prvků a komína. Stavba je připravena pro provedení instalací a dodávku oken.

Stavba domu - obvodové zdivo

Orientační ceny prací a dodávek

Spodní stavba - zhotovení včetně materiálu:

 • základy - 1m2 zastavěné plochy = 1500 Kč
 • 1 bm přípojek (voda, elektřina, plyn, kanalizace) = 6000,-Kč
 • 1 ks použitého ztratného bednění = 150,-Kč

Horní stavba - zhotovení bez materiálu (materiál dle výběru):

 • kompletní vyzdění – 1m2 zastavěné plochy = 1000,- Kč
 • stropní konstrukce – 1m2 zastavěné plochy = 400,- Kč
 • krov a střešní část – 1m2 zastavěné plochy = 850,- Kč

Dále se zaměřuji na provádění omítek, fasád, sádrokartonů, tepelných izolací a stavebně truhlářských prací.

Jak si orientačně vypočítat cenu za provedení hrubé stavby?

Příklad:
Rodinný dům o velikosti 8 x 10 m, dvojpodlažní se sedlovou střechou a se vzdáleností přípojek 10 bm. Umístěn v terénu výškově tak, že je zapotřebí jedné řady ztratného bednění.
Spodní stavba:

 1. základy 80m2 * 1500,- Kč = 120.000,-kč
 2. přípojky 10 bm * 6.000 Kč = 60.000,- Kč
 3. ztratné bednění (10 + 10 + 8 + 8) * 2 Ks = 72 ks * 150 Kč = 10.800,-Kč

Celkem spodní stavba základů a přípojek – kompletní provedení včetně dodávek a montáží = 190.800,- Kč + DPH

Horní stavba:

 1. vyzdění 80 m2 přízemí a 80 m2 patro = 160 m2 * 1000 Kč = 160.000,- Kč
 2. stropní konstrukce 80m2 * 400 Kč = 32.000,- Kč
 3. krov a střešní část 80 m2 * 850 Kč = 68.000,- Kč

Celkem horní stavba – kompletní vyzdění včetně příček, stropy, krovy, krytina – montáže = 260.000,- Kč + DPH

Cenový výpočet lze brát opravdu pouze jako orientační a slouží Vám k předběžnému finančnímu rozvrhu stavby. K bližšímu cenovému posouzení je vždy nutná prohlídka staveniště, projektové dokumentace a osobní kontakt s investorem.

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně dle podmínek realizace a tato cena je pouze orientační.

Všechna práva vyhrazena 2011 Martin Čermák

U Školy 333
533 61 Choltice
tel.: 774 676 904
e-mail: cermak.nitram AT seznam.cz

Oblast naší činnosti: Pardubický kraj - Pardubice, Přelouč, Choltice