Základová deska

Provádíme veškeré práce spojené se řádným provedením základových konstrukcí. Vytyčení stavby oprávněným geodetem, vylavičkování, sejmutí ornice, zemní práce, výkopy, betonáže, podsypy, hutnění, inženýrské sítě, ŽB desky.

Stavební základy

Orientační ceny prací a dodávek

Doba provádění základových konstrukcí je cca 14 dní včetně přípojek.
Naši orientační cenu základů včetně přípojek si spočítáte snadno sami.

  1. 1m2 plochy objektu ................... 1500,-Kč
  2. 1 bm přípojky (voda, elektřina, plyn, kanalizace) ........ 6000,-Kč
  3. 1 ks ztratné bednění ................. 150,-Kč

Příklad:
Stavba RD o půdorysu 8 x 10 m se vzdáleností přípojek 10 bm a s použitím 1 řady ztratného bednění.

  1. plocha 80 m2 * 1500,- Kč = 120.000,-Kč
  2. přípojky – voda, elektřina, plyn, kanalizace 10bm * 6000,- Kč = 60.000,- Kč
  3. ztratné bednění 2ks do 1bm, obvod 36 bm * 2 = 72 ks * 150,- Kč = 10.800,- Kč

Orientační celková cena za provedení základových konstrukcí a přípojek včetně všech revizí 190.800 Kč + DPH
Ke každému zákazníkovi je přistupováno individuálně dle podmínek realizace a tento výpočet je pouze orientační.

Všechna práva vyhrazena 2011 Martin Čermák

U Školy 333
533 61 Choltice
tel.: 774 676 904
e-mail: cermak.nitram AT seznam.cz

Oblast naší činnosti: Pardubický kraj - Pardubice, Přelouč, Choltice